Menu
Home Page

Welsh

Bore da - Good morning

Prynhawn da - Good afternoon

Pwy wyt ti? - Who are you?

(name) ydw i - I'm (name)

Sut wyt ti? - How are you?

Dwi'n hapus - I'm happy

Dwi'n wedi blino - I'm tired

Dwi'n trist - I'm sad

Ga i ....? - Can I have....?

Diolch - Thank you

Os gwelwch yn dda - Please

Coch - Red

Melyn - Yellow

Glas - Blue

Gwyrdd - Green

Du - Black

Pinc - Pink

Barod - Ready

Mae'n amser tacluso - It's tidy up time

Top