Menu
Home Page

Welsh

Cymraeg 

Da                 

Drwg        

Mae'n ddrwg gen i

Esgusodwch fi

Iechyd da!

Dw i ddim yn deall

Dw i ddim yn gwybod

Beth yw ... yn Gymraeg?

Ydych chi'n siarad ...?

Beth yw hwn?

Beth yw hwnnw?

Os gwelwch yn dda

Diolch yn fawr

Dim problem

Croeso

Ydych chi'n iawn?

Beth sy'n bod?

Dim byd

Dim byd o gwbl

Ble mae ...?

Top