Menu
Home Page

Cymraeg

We are working very hard at learning to speak Welsh in class.

Come and look and listen to what we have been learning.

 

 

Our friends Fflic and Fflac help teach us new words.

 

 

Bore da - Good morning

Prynhawn da - Good afternoon

Nos da - Good night

1 – un

2 – dau

3 – tri

4 – pedwar

5 – pump

6 – chwech

7 – saith

8 – wyth

9 – naw

10 – deg

11 – undeg un

12 – undeg dau

13 – undeg tri

14 – undeg pedwar

15 – undeg pump

16 – undeg chwech

17 – undeg saith

18 – undeg wyth

19 – undeg naw

20 – dauddeg

30 – trideg

40 – pedwardeg

50 – pumdeg

60 – chwedeg

70 – saithdeg

80 – wythdeg

90 – nawdeg

100 – cant

 

 

Sut mae'r tywydd heddiw? -

What is the weather today?

 

Mae hi'n ........ - It is ........

 

Dydy hi ddim yn ........ - It is not........

 

heulog - sunny

boeth - hot

braf - fine

bwrw glaw - raining

bwrw eira - snowing

oer - cold

stormus - stormy

wyntog - windy

Pal liw? - What colour?

 

Coch - Red

Melyn - Yellow

Glas - Blue

Gwyrdd - Green

Du - Black

Pinc - Pink

Porffor - Purple

Aur - Gold

Arian - Silver

Oren - Orange

Gwyn - White

Brown - Brown

Llwydd - Grey

 

Pwy wyt ti? - Who are you?

(name) ydw i - I'm (name)

Diolch - Thank you

Os gwelwch yn dda - Please

 

Dwi'n eisiau llaeth os gwelwch yn dda -

I want milk please.

Sut wyt ti? - How are you?

Dwi'n hapus - I'm happy

Dwi'n wedi blino - I'm tired

Dwi'n trist - I'm sad

Dwi'n wedi synnu - I'm surprised 

Dwi'n oer - I'm cold

Dwi'n poeth - I'm hot

Dwi'n ofnus - I'm worried

Dwi'n crac - I'm cross

Dwi'n ar ben y byd - I'm on top of the world

Dwi'n ofnadwy - I'm terrible

Dwi'n sâl - I'm ill

 

Mae'n amser tacluso -

It's tidy up time

Mae'n amser cinio -

t's lunch time

Mae'n amser chwarae -

It's play time

 

 

Dyddiau'r Wythnos -

Days of the Week

Dydd Llun - Monday

Dydd Mawrth - Tuesday

Dydd Mercher - Wednesday

Dydd Iau - Thursday

Dydd Gwener - Friday

Dydd Sadwrn - Saturday

Dydd Sul Sunday

Beth wyt ti'n gwisgo? -

What are you wearing?

 

Dwi'n gwisgo ......

I'm wearing ......

siwmper - jumper

 

 

pen - head

trwyn - nose

llygaid - eyes

clustiau - ears

ceg - mouth

bys - finger

dwylo - hands

bola - stomach

cefn - back

traed - feet

ysgwyddau - shoulders

Barod - Ready Ga i ....? - Can I have....?  

Colours in Welsh

Sut mae'r tywydd heddiw

Top